,

Zrozum rozkład normalny

35.00

Webinar poświęcony rozkładowi normalnemu:

✅ charakterystyka rozkładu,

✅ własności rozkładu,

✅ reguła jednej, dwóch i trzech sigm,

✅ szacowanie prawdopodobieństw w oparciu o powyższe reguły,

✅ standaryzacja,

✅ wyznaczanie dokładnego prawdopodobieństwa w oparciu o standardowy rozkład normalny,

✅ twierdzenia dla zmiennych z rozkładu normalnego, centralne twierdzenie graniczne,

✅ rozkład chi-kwadrat.