POBIERZ BEZPŁATNIE

Zamiana jednostek miar

AUTORKA:
Agnieszka Stępień-Baran

doktor nauk matematycznych

Od klilkunastu lat pracuję z młodymi ludźmi – uczniami szkół podstawowych, średnich i studentami. Przygotowuję swoich podopiecznych do prac klasowych, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu dojrzałości z matematyki, kolokwiów i egzaminów na studiach. Uczę matematyki prostym językiem, dbając o przyjazną atmosferę na zajęciach. Dbam o to, aby młody człowiek zrozumiał niezbędne pojęcia i nauczył się rozwiązywania zadań, nie rezygnując ze swojej kreatywności.