JAK NAUCZYĆ SIĘ STATYSTYKI

W 5 GODZIN?

Dołącz do grupy studentów, którzy po przerobieniu 10 videolekcji bez trudu zaliczyli statystykę, mimo że nie są orłami z matematyki.

Dołącz do grupy studentów, którzy po przerobieniu 10 videolekcji bez trudu zaliczyli statystykę, mimo że nie są orłami z matematyki.

Ale najpierw posłuchaj...

Twoja frustracja sięga zenitu, bo masz zaliczyć coś czego kompletnie nie rozumiesz?

Podchodzisz za chwilę do kolokwium/egzaminu i obawiasz się totalnej klapy?

Stresujesz się dodatkowymi kosztami z powodu niezaliczonego przedmiotu?

Z takimi sytuacjami spotykam się ciągle. Postanowiłam pomóc studentom, przygotowując VIDEOKURS, który pozwala w przeciągu kilku godzin opanować niezbędny materiał i zaliczyć statystykę.

Jaki materiał obejmuje kurs:

Czym charakteryzuje się zmienna losowa typu dyskretnego.

  • Jak wyznaczać jej rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuantę i charakterystyki liczbowe – wartość oczekiwaną, wariancję, odchylenie standardowe.
  • Jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń w oparciu o rozkład pr./dystrybuantę.

Kiedy i jak stosować: schemat Bernoulliego/rozkład dwumianowy, rozkład Poissona, rozkład geometryczny.

Czym się charakteryzuje zmienna losowa typu ciągłego.

  • Jak wyznaczać jej funkcję gęstości, dystrybuantę i parametry liczbowe – wartość oczekiwaną, wariancję.
  • Jak obliczać prawdopodobieństwa różnych zdarzeń, gdzie cecha ma rozkład ciągły.

Jak stosować rozkład jednostajny i wykładniczy.

Jakie własności ma rozkład normalny.

  • Co to jest standaryzacja i jak ją wykonać.
  • Jak obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń w oparciu o dystrybuantę standardowego rozkładu normalnego.
  • Jak stosować rozkład sumy i różnicy zmiennych losowych z rozkładu normalnego.

Jak liczyć prawdopodobieństwa zdarzeń, kiedy nie ma informacji o rozkładzie zmiennych a rozmiar próby jest duży (Centralne Twierdzenia Graniczne).

Czym są estymatory nieznanych parametrów i jaka jest charakterystyka przedziału ufności.

Jak wyznaczać przedziały ufności dla wartości średniej, wariancji/odchylenia standardowego, częstości.

Czym charakteryzują się testy parametryczne.

  • Jak stawiać hipotezę zerową/alternatywną.
  • Jak przebiega schemat testowania (statystyka testowa, zbiór krytyczny, wnioskowanie) na przykładzie testów dla średniej: przypadek małej i dużej próby.

Czym charakteryzują się testy nieparametryczne.

  • Kiedy i jak stosować test chi-kwadrat zgodności.
  • W jakich przypadkach sięgać po test chi-kwadrat niezależności.

Jak wygląda kurs od środka:

 • 10 nagranych lekcji do których możesz wracać w dowolnym momencie
 • wiele przykładowych zadań, które są wytłumaczone krok po kroku w przystępny sposób
 • podpowiedzi, kiedy i z jakich wzorów korzystać
 • wskazówki jak posługiwać się tablicami statystycznymi
 • podpowiedzi jak interpretować wyniki, które wychodzą
 • zestaw zadań do sprawdzenia się

Obejrzyj fragment jednej z lekcji: obliczanie prawdopodobieństwa, kiedy zmienna ma rozkład normalny

Daję Ci GWARANCJĘ, że w końcu:

zrozumiesz te dziwne pojęcia statystyczne,

zaczniesz samodzielnie rozwiązywać zadania,

poczujesz się gotowa/gotowy, aby podejść do kolokwium/egzaminu,

zaliczysz to kolokwium/egzamin, wkładając wysiłek który nie przekracza Twoich możliwości,

poczujesz frajdę, że dałaś/dałeś radę opanować coś co wydawało się niemożliwe do przejścia,

będziesz studiować bez obaw, że masz ogon do zaliczenia i być może czekają Cię dodatkowe opłaty.

Opinie moich kursantów:

Spójrz:

180 zł x 10 tematów = 1800 zł

Tyle by Cię kosztowało przerobienie 10 tematów na korepetycjach indywidualnych!

Zajęłoby Ci to przynajmniej 5 tygodni, jeśli nauka odbywałaby się 2 razy w tygodniu!

Trwałoby to 10 tygodni, jeśli korki byłyby raz na tydzień!

Doskonale wiem, że nie masz tyle czasu!

Proponuję Ci lepsze rozwiązanie:

✓ 10 lekcji

✓ 5 godzin nagrań video lekcji

✓ 10 zeszytów ćwiczeń

✓ Test sprawdzający po przerobieniu kursu

1800 zł

455 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 455 zł

✓ 10 lekcji

✓ 5 godzin nagrań video lekcji

✓ 10 zeszytów ćwiczeń

✓ Test sprawdzający po przerobieniu kursu

✓ Godzinna konsultacja na Twoje pytania

2000 zł

555 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 555 zł

Tylko teraz 75% taniej!

Jeśli chciałabyś/chciałbyś godzinną konsultację na Twoje pytania po przerobieniu kursu, inwestujesz dodatkowo jedynie 100 zł. Kurs z konsultacją w promocyjnej cenie: 555 zł.

Tylko teraz 75% taniej!

Jeśli chciałabyś/chciałbyś godzinną konsultację na Twoje pytania po przerobieniu kursu, inwestujesz dodatkowo jedynie 100 zł. Kurs z konsultacją w promocyjnej cenie: 555 zł.

Ważne informacje:

Kurs dostępny jest na platformie szkoleniowej.

Natychmiast po zakupie otrzymasz dostęp z hasłem na adres mail.

Sprawdź folder „spam”.

W razie pytań pisz na kontakt@24edupower.com

Kim jestem?

Obroniłam rozprawę doktorską o statystyce sekwencyjnej na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku.

Wiedzę i doświadczenie zbieram od ponad 20 lat.

Już na 5. roku studiów magisterskich prowadziłam własne zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Mam za sobą wiele lat pracy dydaktyczno-naukowej na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Opolskim i kilku uczelniach prywatnych.

Pracowałam jako statystyk w firmie farmaceutycznej, gdzie zajmowałam się analizą danych i szkoleniami ze statystyki dla pracowników.

Pracowałam  w centrali jednego z banków, tworząc modele scoringowe czyli modele wspierające proces przyznawania kredytów.

Aktualnie prowadzę swoją firmę edukacyjną, gdzie wykorzystuję zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Uwielbiam pracę z młodymi ludźmi, którzy chcą się uczyć. Obok przekazywania wiedzy bardzo cenię sobie relacje z drugim człowiekiem. Na moich zajęciach i szkoleniach zawsze panuje przyjazna atmosfera.

Ucz się ze mną!

Agnieszka Stępień-Baran
doktor nauk matematycznych, statystyk, doświadczony nauczyciel, sympatyk młodzieży