Coaching dla nastolatka, wpieranie nastolatków w edukacji i rozwoju, korepetycje online z matematyki

Coaching dla nastolatka?

Młodzież bardzo potrzebuje ukierunkowanego wsparcia. Pouczanie, ocenianie i dobre rady od nas – dorosłych warto zamienić na wysłuchanie, zrozumienie, akceptację i przestrzeń dla młodego człowieka na bycie sobą. Pokolenie Z przez ostatnie 3 lata zmierzyło się z ogromnymi zmianami, problemami i strachem. U wielu nastolatków na skutek izolacji i stresu pojawił się spadek motywacji do działania, obniżenie poczucia własnej wartości, brak wiary w siebie, brak pomysłu na własną przyszłość, poczucie bezsensowności, konflikty z rodzicami oraz rozluźnienie relacji rówieśniczych.

Młody człowiek czasami nie potrafi samodzielnie poradzić sobie z trudnościami, których doświadcza w szkole i w domu, nie umie określić co chce osiągnąć w życiu. W dodatku badania pokazują, że niemal 1 na 5 licealistów nie czuje się w domu rozumiany. To nie jest oczywiście tylko „wina” rodziców. Stoi za tym szereg przyczyn.

Dla wielu nastolatków mierzących się z wymienionymi wyżej problemami dobrym pomysłem może być podjęcie procesu coachingu z coachem, który specjalizuje się w pracy z młodymi ludźmi.

Czym jest coaching dla młodzieży?

Coaching to profesjonalnie prowadzony proces, który zmierza do zmiany, rozwoju i osiągnięcia określonego przez nastolatka celu. Podstawą coachingu są zasoby i kompetencje nastolatka. Cały proces skupiony jest między innymi na:

 • uwolnieniu potencjału coachee (nastolatka)
 • odkryciu i zrozumienia ograniczeń i przekonań, które obniżają motywację i skuteczne działanie
 • refleksji nad tym co myśli i czuje coachee

Coaching dla młodych ludzi to nie tylko okazja do samorozwoju. To także proces, w którym młodzi, nierzadko pierwszy raz, są uważnie wysłuchani, doświadczają refleksji dotyczącej tego KIM SĄ. Podczas sesji młodzi ludzie dokonują samooceny swoich zasobów, zastanawiają się kim chcą być, co chcą osiągnąć i czego potrzebują aby to, o czym marzą zdobyć. Młodzi ludzie z którymi pracuję, kiedy czują się bezpiecznie, mówią wiele wartościowych i wręcz przełomowych dla nich rzeczy. Odkrywają siebie i zdobywają odwagę do sięgania po więcej w przyszłości.

Ponieważ coach pracuje na celu, warto zwrócić uwagę, że coaching nie jest przypadkową, luźną rozmową pomiędzy coachem a nastolatkiem. Jest rozmową miłą, ale nie chaotyczną. Coach aktywnie słucha i daje nastolatkowi swoją pełną uważność. Pytania i narzędzia są wykorzystywane intencjonalnie, nie przypadkowo. Służą realizacji postawionego celu.

Z jakimi tematami zgłosić się do coacha?

Są pewne powtarzające się tematy, z którymi rodzice dzwonią do coacha. Jeśli Twój nastolatek lub Ty masz poczucie pewnego dyskomfortu (problemu) związanego z zagadnieniami, które wymieniam poniżej, warto skonsultować się z coachem pracującym z młodzeżą i sprawdzić, czy właśnie coaching jest dla młodego człowieka najlepszym rozwiązaniem.

Z czym najczęściej dzwonią rodzice nastolatków, prosząc o interwencję i pomoc? Mianowicie:

 • wsparcie w określeniu swojego planu na przyszłość
 • zwiększenie wiary w siebie i poprawa poczucia własnej wartości nastolatka
 • poprawa samoakceptacji
 • zwiększenie odporności na ocenę i opinię innych
 • poprawa relacji z rodzicami i/lub rodzeństwem
 • poprawa własnej asertywności
 • znalezienie przyjaciół i/lub zbudowanie relacji w grupie społecznej (wybuch tego celu po pandemii)
 • poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, odkrycie swojego potencjału
 • zadbanie o siebie i swoje emocje
 • poradzenie sobie z negatywnym nastawieniem i lub/stresem

Czym coaching NIE jest

Proces coachingu nie jest terapią ani psychoterapią. To praca skupiająca się na przyszłości, nie przeszłości. Główne zadania coacha podczas sesji polegają na słuchaniu, uważności na młodego człowieka i wdrażaniu w proces inspirujących i skutecznych narzędzi. W efekcie młody człowiek dokonuje wglądu w siebie, odkrywa swoje motywy i przekonania. Opowiada o tym, co jest dla niego naprawdę ważne, jakimi wartościami kieruje się w życiu i co go najbardziej frustruje.

Do coachingu powinny trafić nastolatki we względnej równowadze psychicznej, które chcą dokonać pewnej zmiany (przekonań, myśli, zachowań, nawyków) i pracować nad swoim rozwojem, aby skutecznie kreować swoją przyszłość. Dlatego coaching nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich.

Czego coach nie robi i robić nie powinien

Są pewne ramy procesu coachingu, które wyróżniają to podejście od innych form wsparcia:

 • Coach niczego nie narzuca,
 • nie ocenia,
 • nie daje dobrych rad,
 • nie krytykuje,
 • i nie wymądrza się, że wie lepiej 😊.

Coachów obowiązują zasady etyki, określone dla tego zawodu przez organizacje zrzeszające coachów na całym świecie. Profesjonaliści poddają się też superwizji. To spotkania z bardziej doświadczonym coachem. Mają one na celu głębsze zrozumienie prowadzonych procesów coachingowych, podniesienie kompetencji oraz rozwój samego coacha.

Podsumowanie

Coaching pomaga młodym ludziom w ich rozwoju osobistym. Podnosi ich poczucie własnej wartości i samoocenę. Pomaga realizować cele, plany i marzenia. Coachee doświadcza wysłuchania i zrozumienia jego potrzeb. Bez oceny, krytyki i doradzania.

 

Kilka słów o autorce: dr Sylwia Gocłowska jest coachem młodzieży i trenerem współpracy. Pracuje z nastolatkami i młodymi dorosłymi nad ich indywidualnym rozwojem osobistym i wewnętrzną zmianą.

https://www.linkedin.com/in/dr-sylwia-goclowska/

www.wspolpracujmy.com

1 thoughts on “Coaching dla nastolatka?”

 1. Pingback: Storytelling - uczmy kolejne pokolenia opowiadać - 24EduPower

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *